zondag, september 20, 2020

loopbaan 1.a.TBD

TBD : Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur


BIJ HET IN DIENST TREDEN :

1.Algemeen:

 • Stamboeknummer aanvragen (enkel bij een eerste indienstneming)
 • De gele fiche van het personeelslid vragen (of maken bij een eerste indienstneming). Deze dient voorgelegd te worden in alle scholen van het Katholiek Onderwijs
 • Aanvragen van een godsdienstmandaat
 • Het evaluatiereglement van de scholengemeenschap
 • Verzenden naar werkstation:
  • Getuigschrift goed gedrag en zeden (niet ouder dan 1 jaar)
  • Afschrift van het bekwaamheidsbewijs
  • Medisch attest van de dokter


2.Bezorg het personeelslid vanuit de school de volgende documenten:

 • Eigen aan je school:
  • Het arbeidsreglement van je school
  • Het eigen pedagogisch project
  • Het eigen schoolreglement
  • Het schoolwerkplan (of een verwijzing ernaar)
 • Het contract (uit informat)
 • Een kopie van RL-1
 • Eventueel document VDAB: bij deeltijdse betrekking : C131 A onderwijs (bij deeltijdse betrekking maar met behoud van rechten)


3.De volgende documenten zullen overhandigd worden door een lid van de cocel met een woordje uitleg over de documenten :

BIJ HET UIT DIENST TREDEN :

1.Algemeen:
Bij een tewerkstelling van minstens 6 weken: evaluatie invullen, afprinten en ook digitaal doorsturen naar SG SN BaO

2.Bezorg het personeelslid de volgende documenten :