zondag, september 20, 2020

kleuterparticipatie - taalvaardigheid

Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All

Handleidingen en methodes

Peuterprikkels door Sigrid François en Machteld Verhelst (CTO) : Peuterprikkels is een bundel met taalstimuleringsactiviteiten. Omdat de peutertijd cruciaal is voor de taalontwikkeling, moeten we alle kansen ten volle benutten om al op deze jonge leeftijd aan taalstimulering te doen. Meer info vind je op cteno.be/peuterprikkels.
‘Kijk, de juf wacht al op mij, vlug een zoen en in de rij.’ Met dit rijmpje begint Wannes zijn schoolcarrière in het laagdrempelige prentenboekje ‘Wannes gaat naar school’. Ouders in Heusden-Zolder krijgen het bij de allereerste inschrijving van hun kleuter. Het schoolopbouwwerk ontwikkelde een heel themapakket rond de figuur van Wannes. Daarin vormen ouderbetrokkenheid, taal en onthaal de rode draad. Lees meer over Wannes.
Een Verteltas is een kleurrijke stoffen tas met ondersteunend materiaal om de woordenschat te vergroten en om taal, geletterdheid, rekenvaardigheid en wereldoriëntatie te bevorderen.  Ouders en leerkrachten bedenken samen de thema's en maken de inhoud van een Verteltas. Meer informatie kan je vinden op de volgende website: www.vmc.be/toolbox/fiche.aspx?id=5611

Websites

Digitale prentenboeken waarmee kleuters zelfstandig aan de computer of klassikaal, op een andere manier kunnen kennismaken met prentenboeken.  Bij het aanklikken van volgende sites vind je heel wat digitale prentenboeken terug: http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=1495 en www.bibliotheekbreda.nl/pagina.php?pageId=652#hoorleesboeken
Op de website http://www.vosenhaas.be/ vind je o.a. de luisterversie van de verhalen van Vos en Haas terug.   Op de pagina klik je op "het blad van vos en haas" (links in het hoekje)  en vervolgens kies je voor het derde bolletje bovenaan, nl. luisterverhalen.